SportinZuidhorn verbindt Onderwijs instellingen, Buurtwerk organisaties en Verenigingen op het gebied van Sport en Cultuur met elkaar en versterkt de onderlinge samenhang. Deze drie kernpartners willen samen met SportinZuidhorn het sporten en bewegen in de gemeente Zuidhorn stimuleren zowel tijdens als na schooltijd. SportinZuidhorn is verantwoordelijk voor het geven van een sport en cultuur impuls binnen de gemeente Zuidhorn en is ontstaan uit de cultuurnota “Impuls brede school, sport en cultuur” in december 2007.

SportinZuidhorn is een samenwerkingsproject tussen de ‘Gemeente Zuidhorn’ en ‘Stichting Welzijn gemeente Zuidhorn’. Bart Brandts Buys is namens de Stichting Welzijn gemeente Zuidhorn als combinatiefunctionaris verantwoordelijk voor SportinZuidhorn. Hij zoekt binnen het sport- en cultuuraanbod van de gemeente naar mogelijke combinaties van activiteiten voor de jeugd en jongeren. Hiemee wil hij samen met het onderwijs, de verenigingen en diverse andere instanties het sport- en cultuuraanbod voor de jeugd (primair onderwijs) en jongeren (12+) nog breder en aantrekkelijker maken.

Bart houdt kantoor in Buurtcentrum Avalon (Van Starkenborghkanaal ZZ 1, Zuidhorn).

 

De samenwerkingspartners van SportinZuidhorn zijn o.a.: Gemeente Zuidhorn, Spelweek Zuidhorn, KanaalPOP, Herfstvakantie zaalvoetbaltoernooi, “Kom in Zuidhorn”.

Kijk voor meer informatie en de actuele stand van zaken op de Facebook pagina van: SportinZuidhorn

 

 

Combinatiefunctionaris:

Bart Brandts Buys

Telefoon: 06 52 07 19 71

Email: b.brandtsbuys@swgz.nl

Bezoekadres:
Van Starkenborghkanaal ZZ 1
9801 TA, Zuidhorn

Gemeentelijke herindeling Westerkwartier

Per 1 januari 2019 zullen Leek, Marum, Grootegast en Zuidhorn samengaan in één nieuw gemeente: Gemeente Westerkwartier. In de maanden januari en februari 2018 hebben we via vijf informatieve filmpje alle samenwerkingspartners en inwoners van het nieuwe Westerkwartier geïnformeerd waarom wij vinden dat ons gedachtegoed op het gebied van Welzijn ook mee zal moeten naar deze nieuwe gemeente. Onderstaand het filmpje:

‘De helden van het Buurtsportwerk!’

De buurtsportcoach beweegt zich in de dorpen, kijkt, luistert en jaagt aan. Hij stemt af en werkt samen met het buurtjongerenwerk, buurtwerk en vrijwilligerswerk. Maar ook scholen, sportverenigingen en inwoners weten het buurtsportwerk (BSW) makkelijk te vinden en liften mee op het netwerk, de creativiteit, ondersteuning en soms extra handen die het BSW kan regelen. Het BSW probeert op deze manier sport, beweging & cultuur te stimuleren en het aanbod te vergroten en te verbreden waardoor niemand ‘buitenspel’ hoeft te staan.

BSW in de gemeente Zuidhorn is ondergebracht bij ons als welzijnsorganisatie vanuit een maatschappelijke invalshoek. Natuurlijk is sporten gezond. Het voorkomt veel gezondheidsproblemen en in combinatie met goede voeding vergroot je de kans op een gezond leven. Maar naast het gezondheidsaspect heeft sporten ook een maatschappelijk aspect. Kinderen leren bijvoorbeeld samen te werken en rekening te houden met anderen. Jeugdigen worden, door het organiseren van sportactiviteiten, gestimuleerd om te gaan sporten en zich aan te sluiten bij een vereniging.

De buurtsportcoach zet sport & cultuur ook in als middel om (groepen) jongeren te bereiken. Ze kunnen hun sores of teveel aan energie kwijt als ze een balletje trappen, maar leren ook hun talenten kennen wanneer ze zélf een evenement organiseren.

Senioren sporten, onder begeleiding, dicht bij huis met elkaar. Hierdoor ontstaan nieuwe contacten en neemt de kans op een mogelijk sociaal isolement af. Daarbij krijgt de zelfredzaamheid, en daarmee de kwaliteit van leven, een impuls. Extra waardevol is dat we vanaf dit jaar mensen met een chronische ziekte of lichamelijke beperking kunnen uitdagen en ondersteunen om actief te bewegen; richting sport, cultuur of een andere activiteit die ‘beweging’ brengt.

Kijkt u naar ‘de helden van het buurtsportwerk’

Klik op onderstaande foto voor het filmpje.