De buurt(jongeren)werker is er voor iedereen!

Wie ideeën of vragen heeft, zich ongerust maakt over iets of iemand kan terecht bij de buurt(jongeren)werker. Ook als u meer contacten zoekt of iets met anderen wilt ondernemen. Als (buurt)jongerenwerkers willen we weten wat er speelt in de dorpen. Daarom zijn we zichtbaar aanwezig en toegankelijk voor iedereen. In alle dorpen van de gemeente Zuidhorn is een buurt(jongeren)werker actief en hun inzet is gratis.

Waarvoor kunt u bij ons terecht? Een paar voorbeelden:

  • Ik kom niet (meer) rond met mijn geld. Waar kan ik terecht?
  • Ik wil graag meer ontmoeting organiseren in mijn wijk. Hoe doe ik dat?
  • Ik maak me zorgen over mijn buurman. Wat kan ik hiermee?
  • Ik zit te veel thuis. Ik wil graag weten wat de mogelijkheden zijn om actiever te worden.
  • Er hangen steeds jongeren in mijn straat. Dit voelt niet prettig, maar ik weet niet hoe ik dit aan moet pakken.

Samenwerken in de dorpen:

Het buurt(jongeren)werk werkt nauw samen met: (klik op de genoemde organisatie om naar hun website te gaan).

Gemeentelijke herindeling Westerkwartier

Per 1 januari 2019 zullen Leek, Marum, Grootegast en Zuidhorn samengaan in één nieuw gemeente: Gemeente Westerkwartier. In de maanden januari en februari 2018 hebben we via vijf informatieve filmpje alle samenwerkingspartners en inwoners van het nieuwe Westerkwartier geïnformeerd waarom wij vinden dat ons gedachtegoed op het gebied van Welzijn ook mee zal moeten naar deze nieuwe gemeente. Hieronder de filmpjes van het buurtjongerenwerk en buurtwerk.

Buurtjongerenwerk

Voor veel jeugd en jongeren hét gezicht in de dorpen en bij evenementen; aanwezig en aanspreekbaar. Overdag maar ook ’s avonds, in de weekenden en waar nodig op feestdagen. Voor veel samenwerkingspartners de ogen en oren die signaleren en snel reageren, coachen, vragen
afvangen en/of de nodige expertise erbij halen. Werkers die in de dorpen aanwezig zijn, kijken en vooral het gesprek aangaan. Aansluiten bij wat er leeft en aanjagen of ondersteunen wat jeugd en jongeren wensen of nodig hebben. Weten hoe de relatie met omwonenden in de buurt of het dorp is. Daarin samenwerken met de Buurtwerkers. Zoeken hoe er verbinding gemaakt kan worden waardoor er meer kennis en begrip ontstaat wat de leefbaarheid ten goede komt. Met altijd het vizier op de verantwoordelijkheid van de jongeren zelf bij activiteiten en projecten. In een veilige en vertrouwde relatie waarin duidelijk is waar grenzen liggen. Klik voor de film op onderstaand plaatje en kijk naar de ‘helden van het Buurtjongerenwerk!’

Buurtwerk

Zij zijn de beroepskrachten in de dorpen die hun deskundigheid graag delen met de deskundigheid van de inwoners; ieder op z’n eigen terrein maar altijd sámen. Omdat zij dichtbij de inwoners werken kennen veel (groepen) mensen hen en zijn ze snel en makkelijk aanspreekbaar. Mede door de samenwerking met de inwoners en het informele netwerk in de verschillende dorpen weten de buurtwerkers wat er speelt en kunnen zij mogelijke verbindingen leggen. Daarbij zoeken zij naar het overstijgende, gemeenschappelijke belang maar soms juist ook naar het kleine individuele belang. De visie ‘inwoners aan het roer’ vaart er het beste bij als men terug kan vallen op de deskundigheid van een buurtwerker die kan initiëren en ondersteunen. En die ook het lokale totaalbeeld overziet opdat kleinere en grotere doelen met elkaar behaald kunnen worden. Klik voor de film op onderstaand plaatje en kijk naar de ‘helden van het Buurtwerk!’