Supporters van (jonge) Mantelzorgers

Ruim vier miljoen Nederlanders verlenen informele mantelzorg. Ze zorgen voor een zieke partner, een familielid of hulpbehoevende buurtgenoot. Mantelzorg is geen baan waar je naar solliciteert. Je kiest er meestal niet zelf voor, je doet het gewoon. Mantelzorg kan veel voldoening geven maar geleidelijk aan ook een (te) zware belasting vormen. Het Steunpunt Mantelzorg geeft advies, biedt een luisterend oor, organiseert thema en contact­ avonden voor mantelzorgers of helpt bij ondersteuning in de thuissituatie.

De mantelzorger kan ook bij het steun­punt terecht voor praktische vragen over wet­ en regelgeving en er worden regelmatig informatiebijeenkomsten georganiseerd, bijvoorbeeld over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). In deze wet staat omschreven op welke zorg en middelen je een beroep kunt doen.

Ook hebben we oog en aandacht voor jonge mantelzorgers in het Westerkwartier. Gemiddeld hebben 25 van de 100 kinderen thuis te maken met een situatie rond mantelzorg. Vaak hebben ze dat zelf niet in de gaten. Hierdoor heeft een jongere meestal geen tijd voor zichzelf of heeft het druk met extra klusjes of maakt zich vaak zorgen. Om jonge mantelzorgers in beeld te krijgen worden enkele keren per jaar de basisscholen bezocht om voorlichting te geven over jonge mantelzorg. In het Westerkwartier wordt hierin nauw samengewerkt met SPINN.  Jaarlijks wordt in oktober een Fun-dag voor jonge mantelzorgers georganiseerd en worden deze jongeren een keer extra in het zonnetje gezet en uitgenodigd voor een bezoek aan een pretpark of leuke activiteit.

We werken samen met organisaties als MEE, de Zijlen, de Zonnehuisgroep en de Werkgroep Mantelzorg. Op deze manier krijgen we steeds meer, ook jonge, mantelzorgers in beeld en kunnen we de ondersteuning afstemmen op de vraag. De mantelzorger verdient onze support.

 

Consulent Mantelzorg:

Joke Giethoorn

Telefoon: 06 82 80 44 61

Email: j.giethoorn@swgz.nl

Bezoekadres:
Jellemaweg 3
9801 CG, Zuidhorn

Consulent Jonge Mantelzorg:

Inge Sijtsema

Telefoon: 06 20 70 15 27

Email: i.sijtsema@swgz.nl

Bezoekadres:
Jellemaweg 3
9801 CG, Zuidhorn