De gemeente Zuidhorn wil de positie van statushouders verbeteren. Om inzicht te krijgen in hun wensen en grenzen heeft de gemeente SWgZ gevraagd om alle werkzoekende statushouders te benaderen voor een individueel gesprek.

In oktober 2017 is SWgZ, samen met de gemeente, daarom gestart met het project ‘Werk Integreert’. Het doel van dit project is dat zoveel mogelijk mensen zelfstandig in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. Door het hebben van betaald werk of, voorafgaand daaraan, het doen van vrijwilligerswerk waarmee zij hun kansen kunnen vergroten. En in ieder geval volop mee kunnen doen en zich welkom voelen in onze samenleving.

Gedurende de eerste fase van dit project heeft er een screening plaatsgevonden van 59 werkzoekende statushouders. Gekeken is naar hun mogelijkheden, wensen en behoeften op weg naar (vrijwilligers)werk of deelname aan het maatschappelijk verkeer. In de tweede fase worden alle gescreende statushouders individueel en op maat ondersteund in een traject richting werk of participatie. Dit vindt plaats in directe samenwerking en afstemming met de consulenten W&I en de werkmakelaar van de gemeente. SWgZ is onder meer verantwoordelijk voor het opzetten en organiseren van verschillende sociaal-maatschappelijke activiteiten gericht op participatie en integratie. Belangrijkste pijler is de bemiddeling naar vrijwilligerswerk, waarbij we maatwerk bieden en aansluiten bij de wensen, kansen en grenzen van de betreffende inwoner.

De afgelopen periode hebben we 12 mensen succesvol bemiddeld naar vrijwilligerswerk. Zij zijn gemotiveerd en hebben er zin in. Het vrijwilligerswerk helpt hen om de taal sneller te leren, nieuwe mensen te leren kennen en te begrijpen ‘hoe Nederland werkt’. De meeste organisaties zijn gastvrij en graag bereid iemand op te vangen en indien nodig wat extra begeleiding te bieden. Het mes snijdt immers aan twee kanten: zij een vrijwilliger erbij en de statushouder een fijne plek om kennis en ervaring op te doen. Met de extra begeleiding en coaching die vanuit SWgZ wordt geboden lukt het om kleine drempels te slechten, cultuurverschillen bespreekbaar te maken en snel bij te kunnen sturen als dat nodig is, niet alleen op individueel niveau maar bijvoorbeeld ook door het organiseren van thema-avonden voor de organisaties. Meestal gaat het gewoon goed en zijn zowel de vrijwilliger als de organisatie enthousiast.

Naast de bemiddeling naar vrijwilligerswerk zorgt de werkmakelaar samen met SWgZ voor maatwerktrajecten gericht op leerwerkplekken, opleidingstrajecten en sollicitatietrainingen. Hierin wordt samengewerkt met werkgevers en scholen in de regio. Inmiddels heeft 1 persoon een baan, hebben 4 personen een plaats op werkleerplekken met uitzicht op werk en zijn 7 personen een scholingstraject gestart.

Dit zijn de resultaten tot nu toe. De komende tijd verwachten we voor meer statushouders een passende plek te vinden.