Op 15 oktober is in de gemeente Zuidhorn het project Werk Integreert van start gegaan.

In dit project werken de gemeente Zuidhorn, SWgZ en VluchtelingenWerk Noord-Nederland intensief samen aan het verstevigen van de positie van nieuwkomers/vergunninghouders in de gemeente. Door inzet van scholing en training, extra taalondersteuning, stages en vrijwilligerswerk en sociale activiteiten, vergroten we de kansen op uitstroom naar werk en/of andere vormen van participatie en deelname aan maatschappelijke activiteiten.

Doelstelling is dat zoveel mogelijk mensen zelfstandig in eigen onderhoud kunnen voorzien door het hebben van betaald werk of als zelfstandige en volop mee kunnen doen en zich welkom voelen in onze samenleving.

In 2017 zijn bijna alle vergunninghouders uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek bij de gemeente Zuidhorn waarbij achtergrond, huidige situatie, werkervaring, opleiding, wensen en behoeftes in kaart zijn gebracht. Vervolgens zijn voor 2018 maatwerkafspraken gemaakt afgestemd op ieders individuele situatie. Samen met Werkmakelaar van de gemeente Zuidhorn worden verschillende trajecten richting scholing en werk uitgezet. Ook zullen er verschillende workshops worden georganiseerd

SWgZ is daarnaast verantwoordelijk voor het opzetten en organiseren van verschillende sociaal-maatschappelijke activiteiten gericht op participatie en integratie. SWgZ bemiddelt bijvoorbeeld naar passend vrijwilligerswerk om nieuwe contacten op te doen, de taal sneller te leren en werkervaring op te doen. Ook worden er samen met vrijwilligers in de verschillende dorpen activiteiten georganiseerd om nieuwkomers zo snel mogelijk kennis te laten maken met hun dorpsgenoten en te betrekken bij het sociale leven. We doen dat het liefst samen met de nieuwkomers zodat we zo goed mogelijk kunnen inspelen op wensen en behoeften.

Heeft u vragen, wensen of ideeën dan horen wij dat graag.

Projectmedewerker Werk Integreert:

Marieke Schneider

Telefoon: 06 13 78 41 71

Email: m.schneider@swgz.nl