In de gemeente Zuidhorn is sport & bewegen ondergebracht bij ons als welzijnsorganisatie vanuit een maatschappelijke invalshoek. Natuurlijk is sporten en bewegen gezond. Het voorkomt veel gezondheidsproblemen en in combinatie met goede voeding vergroot je de kans op een gezond leven. Maar naast het gezondheidsaspect heeft het ook een maatschappelijk aspect.

Jeugd

Kinderen leren bijvoorbeeld samen te werken en rekening te houden met anderen. Jeugdigen worden, door het organiseren van sportactiviteiten, gestimuleerd om te gaan sporten en zich aan te sluiten bij een vereniging. Jongeren kunnen hun sores of teveel aan energie kwijt als ze een balletje trappen, maar leren ook hun talenten kennen wanneer ze zélf een evenement organiseren. Combinatiefunctionaris Bart Brandts Buys en buurtsportcoach Jelmer Helmholt bewegen zich in de dorpen, kijken, luisteren en jagen aan. Zij zoeken binnen het sport- en cultuuraanbod van de gemeente naar mogelijke combinaties van activiteiten voor de jeugd en jongeren. Samen met het onderwijs, de verenigingen en diverse andere instanties proberen zij het sport- en cultuuraanbod voor de jeugd (primair onderwijs) en jongeren (12+) nog breder en aantrekkelijker maken.

Klik op onderstaande link om naar de pagina van Buurtsportwerk voor jongeren te gaan.

Buurtsportwerk voor jongeren

 

Inwoners met een chronische ziekte of een lichamelijke beperking

Extra waardevol is dat we vanaf dit jaar mensen met een chronische ziekte of lichamelijke beperking kunnen uitdagen en ondersteunen om actief te zijn; richting sport, cultuur of een andere activiteit die ‘beweging’ brengt. De sport- & beweegcoach+ heeft tevens ook een signalerende functie voor andere problemen of vragen waarvoor buurtwerkers kunnen worden ingezet.
Sport- & beweegcoach+ Simke Eding maakt voor deze inwoners een beweegplan op maat gebaseerd op de motivatie en wensen van de inwoners. Hierin helpt zij praktische zaken te regelen en het (bestaande) beweegaanbod aan te passen. Op deze manier wordt er bewogen naar een leven lang actief.

Klik op onderstaande link om naar de pagina van Grenzeloos actief te gaan.

Grenzeloos actief voor inwoners met een chronisch ziekte of een lichamelijke beperking

 

Senioren

Voor senioren biedt SWgZ sporten, onder begeleiding, dicht bij huis met elkaar. Hierdoor ontstaan nieuwe contacten en neemt de kans op een mogelijk sociaal isolement af. Daarbij krijgt de zelfredzaamheid, en daarmee de kwaliteit van leven, een impuls.

Klik op onderstaande link om naar de pagina voor Seniorensport te gaan.

Sport en bewegen voor senioren