Op donderdag 8 februari hebben wij het vijfde en tevens laatste filmpje in de reeks “(Super)helden van SWgZ, werken met Lef!” gelanceerd. Hiermee beëindigen wij een mooie reeks filmpjes rond het welzijnswerk waar wij zo trots op zijn en dat wij graag willen meenemen voor de inwoners van de nieuwe gemeente Westerkwartier.

Onderstaand het filmpje met in de hoofdrol:

‘De helden van het Buurtsportwerk!’

De buurtsportcoach beweegt zich in de dorpen, kijkt, luistert en jaagt aan. Hij stemt af en werkt samen met het buurtjongerenwerk, buurtwerk en vrijwilligerswerk. Maar ook scholen, sportverenigingen en inwoners weten het buurtsportwerk (BSW) makkelijk te vinden en liften mee op het netwerk, de creativiteit, ondersteuning en soms extra handen die het BSW kan regelen. Het BSW probeert op deze manier sport, beweging & cultuur te stimuleren en het aanbod te vergroten en te verbreden waardoor niemand ‘buitenspel’ hoeft te staan.

BSW in de gemeente Zuidhorn is ondergebracht bij ons als welzijnsorganisatie vanuit een maatschappelijke invalshoek. Natuurlijk is sporten gezond. Het voorkomt veel gezondheidsproblemen en in combinatie met goede voeding vergroot je de kans op een gezond leven. Maar naast het gezondheidsaspect heeft sporten ook een maatschappelijk aspect. Kinderen leren bijvoorbeeld samen te werken en rekening te houden met anderen. Jeugdigen worden, door het organiseren van sportactiviteiten, gestimuleerd om te gaan sporten en zich aan te sluiten bij een vereniging.

De buurtsportcoach zet sport & cultuur ook in als middel om (groepen) jongeren te bereiken. Ze kunnen hun sores of teveel aan energie kwijt als ze een balletje trappen, maar leren ook hun talenten kennen wanneer ze zélf een evenement organiseren.

Senioren sporten, onder begeleiding, dicht bij huis met elkaar. Hierdoor ontstaan nieuwe contacten en neemt de kans op een mogelijk sociaal isolement af. Daarbij krijgt de zelfredzaamheid, en daarmee de kwaliteit van leven, een impuls. Extra waardevol is dat we vanaf dit jaar mensen met een chronische ziekte of lichamelijke beperking kunnen uitdagen en ondersteunen om actief te bewegen; richting sport, cultuur of een andere activiteit die ‘beweging’ brengt.

Kijkt u naar ‘de helden van het buurtsportwerk’

Klik op onderstaande foto voor het filmpje.