Voor de inwoners van Aduard, Den Ham en Den Horn zijn buurtwerker Loes Lestestuiver en buurtjongerenwerkers Inge Sijtsema en Bertjan Jansen namens SWgZ de aanspreekpunten voor alle hulpvragen die er bij de bewoners leven. Loes, Inge en Bertjan weten wat er binnen de dorpen leeft en speelt. Loes houdt kantoor in de Buurthuiskamer, Kloosterstraat 19 te Aduard en Inge en Bertjan werken vanuit het kantoor van SWgZ aan de Jellemaweg 3 te Zuidhorn. Ze gaan regelmatig op bezoek in de dorpen en zijn direct aanspreekbaar en in staat om, waar nodig, wensen en problemen samen met de mensen aan te pakken. Heb je een vraag over activiteiten in de buurt voor jongeren en/of ouderen. Neem dan contact op met Loes,  Inge of Bertjan. Kijk hieronder voor hun contactgegeven.

 

Meer informatie over de Buurthuiskamer en de activiteiten die in de Buurthuiskamer worden georganiseerd leest u hier: http://www.buurthuiskameraduard.nl/

Alle nieuws en het programma voor jongeren in Aduard e.o. is te lezen op de website van het jeugdwerk in Aduard: www.jeugdwerkaduard.nl

 

Buurtwerker:

Loes Lestestuiver

Telefoon: 06 25 47 51 98

Email: l.lestestuiver@swgz.nl

Medewerkers Stichting Welzijn gemeente Zuidhorn - Portretten fot

Buurtjongerenwerker:

Inge Sijtsema

Telefoon: 06 20 70 15 27

Email: i.sijtsema@swgz.nl

Buurtjongerenwerker:

Bertjan Jansen

Telefoon: 06 15 57 03 19

Email: b.jansen@swgz.nl