Sinds 1 januari 2016 bestaat het bestuur van SWgZ uit onderstaande personen:

Dries Posthumus, Zuidhorn. Was vanaf 2013 voorzitter; per 1 maart 2016 Algemeen Lid. Wil SWgZ nog dichterbij de burger brengen. Annemiek Kleinjan-Uneken, Aduard. Wil graag een bijdrage leveren aan verbinden, ondersteunen en verbeteren van samenwerkingsverbanden en deelnemen aan innovatieprojecten. Bella Arzt, Zuidhorn. Gelooft in actief burgerschap en in de versterking van zelfredzaamheid en leefbaarheid binnen dorpen en de gemeente. Johan van der Laan, Zuidhorn. Penningmeester. Wil zich inzetten voor zijn eigen woon-en leefomgeving. Bram Pruis, Zuidhorn. Voorzitter. Huidige ontwikkelingen binnen zorg en welzijn vragen steeds meer van de burger. De gemeente moet steeds meer regelen, en die gemeente zijn wij zelf! Bram wil inwoners stimuleren en vrijwilligerswerk en professionele zorg verbinden.

Bestuur SWgZ - 1 januari 2016