Missie:

Stichting Welzijn gemeente Zuidhorn is een non-profit organisatie die voor en samen met inwoners zorg draagt voor prettig wonen en leven in de dorpen van de gemeente Zuidhorn.

Visie:

Wij vinden dat alle inwoners, ongeacht leeftijd, leefstijl, cultuur of levensovertuiging, samen met elkaar prettig en veilig moeten kunnen wonen en leven. Dat er ruimte is voor iedereen om mee te doen en waar, zo nodig, ondersteuning wordt geboden aan hen, die (tijdelijk) zelf niet in staat zijn om voor zichzelf te zorgen.

Strategie:

De SWgZ werkt met de deskundige en professionele inzet van onze buurt(jongeren)werkers die zichtbaar en vindbaar (dichtbij) aanwezig zijn als aanspreekpunt in de dorpen van de gemeente Zuidhorn.

De buurt(jongeren)werkers participeren actief in de dorpen, gaan er op af en signaleren waar ondersteuning, zowel individueel als collectief, nodig is.

Met ondersteuning op maat, vanuit het buurt(jongeren)werk en vrijwilligerswerk, inwoners begeleiden naar-, en/of mogelijkheden creëren voor-, zinvolle participatie.

De medewerkers participeren zoveel mogelijk in informele en formele netwerken voor optimale signalering, verbinding en samenwerking in de dorpen.

Werkhouding:

Onze medewerkers werken met lef, plezier, humor, enthousiasme en respect voor de ander. Zij doen hun werk vanuit betrokkenheid en zijn betrouwbaar in wat ze zeggen en doen.

Deskundigheid:

Onze medewerkers werken voortdurend aan hun talenten en hun duurzame inzetbaarheid. Ze volgen gerichte trainingen en cursussen bij erkende onderwijsinstellingen en instellingen om op het juiste niveau te komen en te blijven.