Op dinsdag 27 oktober jl. presenteerde SWgZ een aantal ‘parels’ uit het activiteitenplan van 2015 aan de leden van de gemeenteraad van Zuidhorn. Ook waren een aantal leden van de adviesraad WMO bij deze bijeenkomst aanwezig. Na een woord van welkom gaf Loes Jansen een toelichting op de recente reorganisatie binnen de Stichting Welzijn gemeente Zuidhorn en werden alle medewerkers van de stichting persoonlijk voorgesteld. Tevens gaf zij aan welke belangrijke rol de huidige buurtwerkers spelen in het streven naar het verbeteren van de leefbaarheid binnen de dorpen. Vervolgens was het Esther Pleizier die de resultaten van alle inspanningen op het gebied van het vrijwilligerswerk binnen de gemeente presenteerde. Ook stond zij stil bij de landelijke actie NLdoet van maart 2015 waar ook binnen de gemeente Zuidhorn op diverse fronten aan deel werd genomen. Buurtwerker Harry Rook gaf een toelichting op het wandelproject “Van Dorp tot Dorp” dat dit voorjaar van start ging binnen een aantal dorpen in de gemeente. Combinatiefunctionaris en jeugd-buurtwerker Bart Brandts Buys verzorgde een verslag van Serious Request 2014 en de spelweken van afgelopen zomer. Ook gaf hij een toelichting op de belangrijke taak die is weggelegd voor de buurtjongerenwerkers van SWgZ om jongeren binnen de gemeente Zuidhorn (opnieuw) te leren kennen en te coachen hoe ze zelf invloed kunnen hebben op het vergroten van de ‘eigen’ leefbaarheid binnen de gemeente Zuidhorn, bijvoorbeeld door het zelf organiseren van activiteiten. Sandra ter Veen verzorgde een presentatie over de rol van buurtwerk in het algemeen en de rol van mantelzorg in het bijzonder. Begin 2015 werd het Steunpunt Welzijn opgericht en Sandra gaf een toelichting op de resultaten tot nu toe.  Tot slot was het de beurt aan bestuursvoorzitter Dries Posthumus die uitgebreid stil stond bij de goede relatie tussen SWgZ en de gemeente Zuidhorn en hij gaf alvast een doorkijkje naar de ontwikkelingen binnen welzijn die de komende jaren op stapel staan.

Een uitgebreid verslag van de presentatie van 27 oktober staat op de homepage vermeld of klik op bijgaande link. Presentatie Activiteitenplan 2015

Klik voor een fotoverslag van de bijeenkomst van 27 oktober op onderstaande foto.

« 1 van 28 »